VELKOMMEN TIL KARRIEREDAGENE

 
PricewaterhouseCoopers_Logo.png

PwC er et ledende globalt kompetansehus som bidrar med kunnskap, innsikt og verdiskapning, og med gode hoder både lokalt og globalt, hjelper PwC virksomheter med rådgivning, revisjon, økonomi og juridiske tjenester. De er sentrale i omstillingsprosesser hver dag,

og de kjenner til utfordringene og mulighetene, og hva som fungerer og hva det er som ikke fungere. Med nye trenede øyne, kommer de inn og kan umiddelbart ta del i endringen som en bedrift måtte gå igjennom. På denne måten er dermed PwC en god samarbeidspartner når omstilling står på trappene. Noe som står sentralt i alle ledd hos PwC er kvalitet og integritet.

Videre jobber PwC målrettet mot bærekraft hvor de jobber kontinuerlig for å nå deres ambisiøse mål. I 2020 vedtok de en ny bærekraftstrategi som tydeliggjør hvordan de skal arbeidet for best mulige resultater på området som klima, likestilling og miljø. PwC skal tenke bærekraft i alt de gjør, og hjelpe deres kunder og samarbeidspartnere med å ta de riktige valgene.

Hvorfor jobbe hos PwC? Ved å jobbe hos PwC løser dere viktige samfunnsproblemer samtidig som dere skaper verdi. PwC satser på tverrfaglighet, hvor teknologer, økonomer, designere, ingeniører, jurister, samfunnsvitere og organisasjonspsykologer jobber sammen for å finne de beste løsningene. PwC legger vekt på både trivsel og samhold, og de ønsker at du skal få muligheten til å utvikle deg og bygge din individuelle karriereplan. Ut i fra dette, så får dermed alle en karriereveileder, hvor dere legger sammen rammene for hva du ønsker, dine ambisjoner, og hva du ønsker å prestere i kombinasjon med selskapets strategi, behov og muligheter.

DNB Wix.png

DNB er Norges største bank og er et av Nordens største finanskonsern, hvor de tilbyr et komplett tilbud av finansielle tjenester gjennom mobil, nettbank, bankkontorer og internasjonale kontorer. DNB er tradisjon og innovasjon, og de er en partner i singelliv, familieliv, dagligliv, næringsliv og samfunnsliv. Hver dag knytter DNB mennesker og ideer sammen med både kunnskap og kapital. Deres strategi peker i retning for konsernets transformasjon i møte med makroøkonomiske endringer, reguleringer og andre næringspolitiske forhold, endret kundeatferd, ny teknologi og konkurransebilde. For DNB så handler det framover om å bevare og øke eksisterende inntektsstrømmer, samtidig som de må finne nye inntektskilder. Deres overordnede mål er å skape de beste kundeopplevelsene og å levere på finansielle mål. 

DNB sine verdier er nysgjerrighet, modig og ansvarlig. Når det kommer til det nysgjerrige, så vil det si at DNB søker etter ny kunnskap og lærer av erfaringer, slik at de hele tiden får ny innsikt. Når det gjelder modig så innebærer dette at de utfordrer etablerte sannheter og tar beslutninger selv om terrenget er uoversiktlig. Det siste punktet ansvar, går ut på at DNB skal være åpne og bidra positivt til samfunnsutviklingen og at de skaper verdier på en bærekraftig måte.

Hvorfor jobbe hos DNB? I DNB så har de ansattgoder som skaper trygghet, stimulerer til fysisk aktivitet og det styrker det sosiale nettverket. DNB legger også vekt på likestilling og mangfold, som sikrer til innovasjon og verdiskapning. Som Norges største bank, og som en stor norsk arbeidsgiver, har dermed DNB er samfunnsansvar for å gå foran i utviklingen og sikre likestilling og mangfold på alle nivåer i organisasjonen. Videre så fremmer DNB læring gjennom et stort fokus på kunnskapsdeling, og en god tilbakemeldingskultur, talentutvikling og lederutvikling. DNB tilbyr også flere interne kurs og programmer.

 
 
250px-BDO_Deutsche_Warentreuhand_Logo.svg.png
1/3

BDO er et autorisert regnskapsførerselskap og internasjonalt rådgivnings- og revisjonsselskap med dypt fotfeste i norsk samfunns- og næringsliv. De kjenner utfordringene, ser mulighetene og engasjerer seg sterkt for at kundene deres skal nå målene sine. Over hele landet er BDO også til stede for å hjelpe bedrifter og og virksomheter som jobber hardt for å skape verdier. Kunnskap som deles blir ikke mindre, den vokser. Derfor ønsker de å dele av den kunnskapen som finnes i BDO. På BDO Innsikt finner du seminarer og webinarer, blogginnlegg, rapporter og analyser fra deres rådgivere og eksperter.

Videre så jobber BDO mot bærekraft. For dem handler det om å engasjement og om å ville gjøre en forskjell. For norsk samfunns- og næringsliv, og for egen virksomhet. BDO er er stolte av å kunne si at de jobber målrettet for både god helse, god utdanning, mindre ulikhet, innovasjon og bærekraftig økonomisk vekst. 

Hvorfor jobbe hos BDO? Som en BDOer, vil du jobbe i et hurtig voksende rådgivnings- og revisjonsselskap, der det legges vekt på å sikre og skape verdier for kunder, samtidig som de vektlegger verdier og en god, inkluderende kultur. I BDO forenes man av å gjøre en positiv forskjell, for deres kunder, samfunnet og hverandre. Derfor søker de deg som er engasjert, motivert og nysgjerrig. Du kommer til et fremtidsrettet selskap i sterk vekst, hvor du får både påvirke, lære og utvikle deg. Du vil bli godt tatt vare på som nyansatt, og du vil få utfordringer og stadig muligheter til å sette gode ideer ut i livet. Fremfor alt blir du en del av et fellesskap preget av ekte engasjement og høy kompetanse. Uansett hvilke drømmer og planer du har for karrieren din, får du erfaringer som bringer deg videre.

kisspng-logo-product-design-brand-font-bygge-kjkken-top-arbeidet-med-nytt-kjkken-p-stabb-5

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs, og har tilbudt forsikringstjenester i mer enn 200 år. Deres misjon er å sikrer liv, helse, og verdier i Norge, Danmark, Sverige, Litauen, Latvia og Estland. De bidrar hele tiden med skadeforebyggende tiltak, og hjelp når skaden har oppstått, og med deres erfaring og kompetanse kommer hele samfunnet til gode. Gjensidiges visjon er at de skal kjenne kunden best og bry oss mest. De skal være det mest kundeorienterte skadeforsikringsselskapet i Norden og Baltikum. Dagens Gjensidige forvalter en over 200 år lang tradisjon for å hjelpe kunder i de tyngste øyeblikkene i livet.

 

Gjensidige jobber i tråd med FNs bærekraftsmål, hvor de fokuserer på god helse; anstendig arbeid og økonomisk vekst; bærekraftige byer og samfunn; ansvarlig forbruk og produksjon; og å stoppe klimautfordringene. Dette betyr at aktivitetene Gjensidige gjennomfører skal sørge for en balanse mellom klima og miljø, sosiale forhold, god selskapsstyring og økonomi -  for å sikre at fremtidige generasjoner får de samme muligheter til å tilfredsstille sine behov som vi har i dag.

Så hvorfor jobbe hos Gjensidige? Gjensidige har flere fagområder der du kan benytte din kompetanse - du kan jobbe innen forsikring, bank, eiendomsmegling, pensjon og sparing. Uansett hva du jobber med hos Gjensidige, får du gjennomført både viktige prosjekter, jobbet i interessante team og oppnådd dine ambisjoner. I tillegg så har Gjensidige tre kjerneverdier som fungerer som bærepunkter for deres bedriftskultur. Den første kjerneverdien er 1) Skap trygghet, 2) tenk nytt og 3) ta sats. Disse tre skal lede dere i riktig retning, og til å ta riktige beslutninger

 
 
Axactor_alt-logo_original_SORT_rgb.png

Axactor er et nordisk “next-generation” innfordringsselskap med virksomhet i seks europeiske land. Med høye ambisjoner og verdier som definerer hvordan de opererer i markedet og hvordan de samhandler med deres kollegaer, samarbeidspartnere, kunder og debitorer, har dette ført til at de har en solid vekst, er i en sterk finansiell posisjon. Axactors kjerneverdier; Passion, Trust og Proactive, er deres ledestjerner for hvordan de skal opptre, når de utvider til nye markeder, rekrutterer nye talenter eller når de møter på nye utfordringer.

Så hva er det Axactor faktisk gjør? Axactor hjelper deres kunder med fakturaoppfølging, inkasso og porteføljekjøp, hvor kompetanseområdet deres er Inkasso og kreditthåndtering med over 30 års erfaring fra bransjen. I tillegg hjelper også Axactor kundene deres med å spare tid og penger, og de sørger også for at de får betalt. Selskapet Axactor bemerker seg ved å tilby innovative, kostnadseffektive og smarte løsninger innen IT og drift. De utvikler kontinuerlig ny teknologi, IT-strukturer og digitale løsninger, og har bygget en teknologisk plattform som er utviklet for å enkelt skalere opp for neste generasjons inkassovirksomhet. Fremfor å fastslå seg i tradisjonelle arbeidsmetoder, fokuserer Axactor på å bygge en effektiv og fremoverlent organisasjon som er tilpasset fremtiden.

eee93a03-3bf1-4062-aabe-5831b4f17cd9.png

Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse hvor formålet deres ene og alene er undervisning og forskning. BI er den eneste norske handelshøyskolen med trippel internasjonal akkreditering, og gir en utdanning - både deltid og heltid, som er etterspurt i næringslivet.

Hvorfor ta en mastergrad på BI? På BI kan du velge mellom mange forskjellige masterstudier på heltid, innen flere forskjellige fagområder, men de tilbyr også mange spennende tilbud for deg som vil ta en master ved siden av jobb. I tillegg så får du en akademisk solid og høyt verdsatt grad. Det er flere grunner til hvorfor det er smart å ta en mastergrad; 1) du fordyper deg i emner du er interessert i, 2) du får flere jobbmuligheter og en sikker jobbfremtid, 3) du får mulighet til å skifte karriere, 4) du får bedre jobb og høyere lønn, og 5) du bygger nettverket ditt. På BI er så studentenes suksess deres første prioritet, og hele 95% av masterstudentene får jobb innen seks måneder.

Hva annet tilbyr BI? I tillegg til Bachelor og mastergrad, tilbyr BI også korte, fleksible, nettbaserte kurs for deg som ønsker å holde deg oppdatert på relevante og fremtidsrettede fagområder. Hvert kurs har en varighet på tre uker, hvor det er 3-timers nettforelesninger via Zoom på oppsatte tider. Hvordan dette fungerer at du velger kurs du ønsker å delta på, dette kan være ett eller flere kurs innen samme serie eller på tvers av kursserier - det kommer helt ann på hva du har behov for.  Hvis du derimot velger tre kurs fra samme kursserie og oppfyller opptakskravene, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien. Dette er en super mulighet som gir deg mer kompetanse innenfor ditt fagområdet i tillegg til at det ser bra ut på CVen.

 
lo-norge-skjerm-rgb.png

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønnstakerorganisasjon. LOs forbund organiserer arbeidstakere både innen privat og offentlig sektor, og innen alle bransjer og yrker. Deres viktigste oppgave er å skape et trygt og rettferdig arbeidsliv og bidra til et samfunn der alle har like muligheter til utdanning, helse og andre velferdstjenester. Også et rettferdig samfunn hvor alle får muligheter til å bidra.

Hvorfor bli medlem av LO? LO-forbundene samarbeider med å utvikle tilbud til studenter på universiteter og høyskoler gjennom LOs studentservice. LO har en egen ungdomsvirksomhet med egne tiltak for å rekruttere og skolere ungdom. Et av tiltakene som gjennomføres er LOs Sommerpatrulje. Under patruljen går unge tillitsvalgte ut på bedriftene for å hjelpe unge i sommerjobb.

Frilansere og selvstendig næringsdrivende er velkommen som medlemmer. LO har egne tjenester for denne gruppen og også forbundene har egne tilbud. I LO tilbys det et studentmedlemskap som ivaretar både ønsket om et utdanningsrelatert fellesskap, og behov for hjelp, og veiledning i den jobben du har ved siden av studiene.

 
 
Deloitte_Logo.png

Deloitte er et markedsledende selskap som leverer revisjon, advokattjenester, finansiell rådgivning, risikoanalyser og konsulenttjenester. De etterstreber å hjelpe sine kunder realisere sine ambisjoner, skape en positiv forskjell i samfunnet, og utnytte potensialet i sine ansatte. Deloitte bistår virksomheter med å tilpasse seg en fremtid hvor klima og bærekraft står øverst på agendaen. Ved hjelp av datadrevet innsikt, bærekraftsspesialister og dyp bransjekompetanse hjelper de din virksomhet å finne den beste løsningen.

Deres formål og verdier er retningsgivende for alt de gjør i Deloitte. Formålet deres er: To make an impact that matters. For å kunne fylle formålet, må de gjøre seg fortjent til, og oppnå, respekt blant alle interessegrupper i samfunnet. De skal utfordre seg selv til å gjøre en forskjell for klienter, medarbeidere, profesjonen vår og for samfunnet.

Hvorfor jobbe hos Deloitte? De tilbyr en rekke muligheter. Først og fremst får du muligheten til å løse utfordrende oppdrag for spennende kunder, noe som gir en svært meningsfylt hverdag. De ansetter personer med vilje, driv og læringslyst og kan tilby et inkluderende arbeidsmiljø preget av kunnskapsdeling. Utover dette, har de en rekke interne prosesser som støtter opp om din faglige og personlige utvikling, samt tilleggsgoder som er med på å gjøre din hverdag enklere. De er opptatt av å gi sine medarbeidere muligheten til å utvikle seg, både personlig og profesjonelt. De tilbyr også en unik karriere som utvikler fremtidens ledere. Vil du utgjøre en forskjell?

cropped-logo_header.png

Vipo er en bedrift som produserer gummibaserte brann-, termiske og korrosjonsbeskyttende produkter, og tilbyr innovative løsninger for en lang rekke store næringer. Deres visjon er å bidra til sikkerhet til mennesker, miljøet og fremtiden. Gjennom vår kjernevirksomhet og forsyningskjede skaper vi felles verdi for våre ansatte, mennesker rundt om i verden og samfunnet.

De forstår at deres virksomhet kan ha både positve og negative effekter på målene for bærekraftig utvikling. De streber etter å være åpne og transparente om sin innvirkning på miljøet og i samfunnet. De tar også​ sikte på å bidra positivt til bærekraftig utvikling for å minimere den negative effekten av sine forretningsaktiviteter og tror at vi for tiden har mest innflytelse på de 5 bærekraftsmålene: nr. 3, 4, 9, 10 og 12

Hvorfor jobbe hos Vipo? Å jobbe hos Vipo betyr å jobbe i et fartsfylt, innovativt miljø der hver dag er annerledes. Teamet deres lager de mest effektive løsningene for å beskytte mennesker og eiendeler i krevende situasjoner. Våre 125 års kompetanse innen gummiblanding, produktteknikk og produksjon har levd gjennom flere generasjoner. Kanskje du kan bli en del av teamet deres?

 
TESS PNG.png

TESS Teknisk faghandel har spesialisert seg på slanger til alle formål i over 50 år, er i dag blant Norges ledende leverandører av drift- og vedlikeholds produkter. Som kunde hos TESS får du tilgang til markedets beste utvalg av tekniske tjenester. De er en driftskritisk leverandør for kunder innen Olje & Gass, Havbruk, Entreprenør, Industri og Offentlig forvaltning. I tillegg er TESS en ledende leverandør av blant annet sveisemaskiner og sveisemateriell, rengjøringsmaskiner, rekvisita etc.

Verdiskapning for deres kunder og lokalsamfunnet har vært fokus siden oppstarten for over 50 år siden. Målet er å fortsatt være i front og skape verdier i en tid med store endringer. Deres fokus på bærekraftig utvikling, innovasjon, miljø og kvalitet – skal gjøre kundene deres trygge i valget av TESS som leverandør.

TESS-firmaene skal på et forretningsmessig sunt grunnlag tilby produkter, tjenester og løsninger innenfor drift og vedlikehold som skaper attraktive merverdier for kunden. Dette skal TESS oppnå ved målrettet arbeid med HMS, og ved å finne samfunnsøkonomiske gode løsninger. De skal gjennom kontinuerlig vekst sikre og utvikle gode arbeidsplasser i de nærmiljøene TESS er etablert. For å oppnå dette, skal TESS være den foretrukne leverandør av produkter og tjenester i de markeder TESS til enhver tid er engasjert i. TESS skal øke kundenes oppetid og lønnsomhet.

 
mobelringen-2016-org-ny11.png
Spinnvill_TRENINGSSENTER_lysere.png
logor-2.png