top of page

Om bedriftene

Husbanken er en offentlig etat med et viktig samfunnsoppdrag. Husbanken skal forebygge at folk blir vanskeligstilte på boligmarkedet, og bidra til at de som ikke klarer det selv skal kunne skaffe seg og beholde en egnet bolig.

Husbanken utvikler egne digitale tjenester og har en stor IT-avdeling med ca. 80 ansatte.

KPMG er et ledende, globalt rådgivningsfirma med kontorer i 152 land. I Norge er vi over 1700 medarbeidere som fra kontorer over hele landet daglig bistår noen av landets mest anerkjente virksomheter med rådgiving, revisjon og regnskapstjenester.

Vårt advokatfirma tilbyr rådgiving innen skatt, avgift og forretningsjuss. Vi forenkler det komplekse, ser muligheter og skaper merverdi

for våre kunder.

Faglig engasjement og kontinuerlig utvikling kjennetegner vår kultur. Våre ansatte er del av et mangfoldig og nysgjerrig miljø der daglig læring og nytenkning er en del av hverdagen

EY er en ledende aktør innen rådgivning, revisjon, skatt og avgift, forretningsjus og transaksjonstjenester. Våre prosjekter, kunder og kollegaer kommer fra hele verden og fra alle bransjer, og vårt omfattende tjenestetilbud betyr at vi kan tilby deg varierte karriere- og læringsmuligheter. ​

 

I Norge har vi 2200 ansatte fordelt på 27 forskjellige lokasjoner. I Drammen er vi en gjeng på rundt 50 personer som jobber med rådgivning, revisjon og skatt for lokale og nasjonale kunder. Vi ansetter problemløsere, lagspillere og nysgjerrige personer.

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs og vi mener at mangfold gjør oss sterkere.

Vi verdsetter derfor ideer fra alle kollegaer – fra intern til partner. Slik kan vi levere bedre tjenester til kundene våre og sette preg på samfunnet. Selv om vi jobber i team, så er individuell utvikling kjernen i vår kultur.

Fra global mobilitet til innovativ opplæring – vi tilbyr muligheter for at du skal forbedre din faglige og personlige kompetanse

i et motiverende miljø. ​

 

Vårt løfte til våre ansatte: The execptional EY Experience. It’s yours to build!

Deloitte_Logo.png

Deloitte er et markedsledende selskap som leverer revisjon, advokattjenester, finansiell rådgivning, risikoanalyser og konsulenttjenester. 

De etterstreber å hjelpe sine kunder realisere sine ambisjoner, skape en positiv forskjell i samfunnet, og utnytte potensialet i sine ansatte. Deloitte bistår virksomheter med å tilpasse seg en fremtid hvor klima og bærekraft står øverst på agendaen. Ved hjelp av datadrevet innsikt, bærekraftsspesialister og dyp bransjekompetanse hjelper de din virksomhet å finne den beste løsningen.

Deres formål og verdier er retningsgivende for alt de gjør i Deloitte. Formålet deres er: To make an impact that matters.

For å kunne fylle formålet, må de gjøre seg fortjent til, og oppnå, respekt blant alle interessegrupper i samfunnet.

De skal utfordre seg selv til å gjøre en forskjell for klienter, medarbeidere, profesjonen vår og for samfunnet.

Hvorfor jobbe hos Deloitte? De tilbyr en rekke muligheter. Først og fremst får du muligheten til å løse utfordrende oppdrag for spennende kunder, noe som gir en svært meningsfylt hverdag. De ansetter personer med vilje, driv og læringslyst og kan tilby et inkluderende arbeidsmiljø preget av kunnskapsdeling. Utover dette, har de en rekke interne prosesser som støtter opp om din faglige og personlige utvikling, samt tilleggsgoder som er med på å gjøre din hverdag enklere. De er opptatt av å gi sine medarbeidere muligheten til å utvikle seg, både personlig og profesjonelt. De tilbyr også en unik karriere som utvikler fremtidens ledere. Vil du utgjøre en forskjell?

lo-norge-skjerm-rgb.png

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønnstakerorganisasjon. LOs forbund organiserer arbeidstakere både innen privat og offentlig sektor, og innen alle bransjer og yrker. Deres viktigste oppgave er å skape et trygt og rettferdig arbeidsliv og bidra til et samfunn der alle har like muligheter til utdanning, helse og andre velferdstjenester. Også et rettferdig samfunn hvor alle får muligheter til å bidra.

Hvorfor bli medlem av LO? LO-forbundene samarbeider med å utvikle tilbud til studenter på universiteter og høyskoler gjennom LOs studentservice. LO har en egen ungdomsvirksomhet med egne tiltak for å rekruttere og skolere ungdom. Et av tiltakene som gjennomføres er LOs Sommerpatrulje. Under patruljen går unge tillitsvalgte ut på bedriftene for å hjelpe unge i sommerjobb.

Frilansere og selvstendig næringsdrivende er velkommen som medlemmer. LO har egne tjenester for denne gruppen og også forbundene har egne tilbud. I LO tilbys det et studentmedlemskap som ivaretar både ønsket om et utdanningsrelatert fellesskap, og behov for hjelp,

og veiledning i den jobben du har ved siden av studiene.

PricewaterhouseCoopers_Logo.png

PwC er et ledende globalt kompetansehus som bidrar med kunnskap, innsikt og verdiskapning, og med gode hoder både lokalt og globalt, hjelper PwC virksomheter med rådgivning, revisjon, økonomi og juridiske tjenester. De er sentrale i omstillingsprosesser hver dag,

og de kjenner til utfordringene og mulighetene, og hva som fungerer og hva det er som ikke fungere. Med nye trenede øyne, kommer de inn og kan umiddelbart ta del i endringen som en bedrift måtte gå igjennom. På denne måten er dermed PwC en god samarbeidspartner når omstilling står på trappene. Noe som står sentralt i alle ledd hos PwC er kvalitet og integritet.

Videre jobber PwC målrettet mot bærekraft hvor de jobber kontinuerlig for å nå deres ambisiøse mål. I 2020 vedtok de en ny bærekraftstrategi som tydeliggjør hvordan de skal arbeidet for best mulige resultater på området som klima, likestilling og miljø.

PwC skal tenke bærekraft i alt de gjør, og hjelpe deres kunder og samarbeidspartnere med å ta de riktige valgene.

Hvorfor jobbe hos PwC? Ved å jobbe hos PwC løser dere viktige samfunnsproblemer samtidig som dere skaper verdi. PwC satser på tverrfaglighet, hvor teknologer, økonomer, designere, ingeniører, jurister, samfunnsvitere og organisasjonspsykologer jobber sammen

for å finne de beste løsningene. PwC legger vekt på både trivsel og samhold, og de ønsker at du skal få muligheten til å utvikle deg

og bygge din individuelle karriereplan. Ut i fra dette, så får dermed alle en karriereveileder, hvor dere legger sammen rammene for hva du ønsker, dine ambisjoner, og hva du ønsker å prestere i kombinasjon med selskapets strategi, behov og muligheter.

Axactor_alt-logo_original_SORT_rgb.png

Axactor er et av Norges ledende inkassoselskaper og lokalisert på Union i Drammen. Med nesten 100 ansatte samlet under ett tak leverer vi  tjenester innen innfordring; fakturadistribusjon, fakturaoppfølging, inkasso og porteføljekjøp til bedrifter over hele Norge, og satser stort innen bank- og finansbransjen.

 

Axactor Norge er en del av Axactor ASA, som har virksomhet i 6 europeiske land. Tilsammen er vi ca. 1200 ansatte og opererer

i Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Italia og Spania.

Vi er Bjørg Fjell Rekruttering og vi har rekruttert medarbeidere til alle typer stillinger innen økonomi, regnskap og administrasjon siden 1985. Bjørg Fjell Rekruttering blir drevet med hjerte og hjerne som drivkraft. Vi har beholdt vår opprinnelige visjon for selskapet, og vi er i dag et av få norskeide bemanningsbyrå.

Vi tilstreber at du skal ha færrest mulig kontaktpunkt i hele prosessen, ideelt faktisk bare ett. Våre medarbeidere blir derfor etter hvert godt kjent med hver enkelt jobbsøker. På den måten er det enklere for oss å yte personlig service - og for deg som jobbsøker skreddersyr vi løsninger etter dine behov og ønsker.

Econa-logo-–-liggende-sort-Regn-med-oss.png

Econa er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for økonomer, siviløkonomer og studenter innen økonomisk-administrative fag.

Vi jobber for å skape verdi for våre 28 000 medlemmer. Econa er medlem i hovedsammenslutningen Akademikerne.

DNB er mye mer enn Norges største bank og en nøkkelvirksomhet i norsk økonomi. Vi er også et ledende teknologiselskap, som på stadig nye måter tilpasser oss og tjenestene våre til tiden vi lever i og framtiden.

Vi er i verdenstoppen blant likestilte selskaper, og tar godt vare på mangfoldet av mennesker som velger å jobbe her. Hos oss finner du et bredt spekter av karrieremuligheter i Norge og internasjonalt.

Korte fakta om konsernet

  • Vi har 2 millioner personkunder

  • Vi har også 232 000 bedriftskunder. Dette gjør oss til Norges største bank.

  • Norges mest brukte mobilbank, I 2019 lanserte vi vår nye mobilbank som i dag har 1,8 millioner brukere.

  • En sterk bidragsyter til samfunnet, Hvert år gir vi over halvparten av overskuddet vårt tilbake til samfunnet.

bottom of page